QUOTE OF THE WEEK

Ya kamata duk Mai Hankali ya zama yana da tsarin abinda yake son yi a shekarar da zata shigo 2021 Idan abinda Mutum yake son yi ba khidima ga Musulunci da Musulmai ne a farko ba ya kamata ya canza shawara Allah Ya iya mana

~ @Profmaqari

Sponsored By


Tijjaniyyah Online Forum (TOF)
abbakary@gmail.com